Menu Zamknij

V Śremskie Forum Edukacyjne

Współczesne wyzwania dla rodziny

W pierwszą sobotę marca (7.03.2015.) po raz piąty już spotkaliśmy się na kolejnym Śremskim Forum Edukacyjnym, którego organizatorem byli nauczyciele z Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury w Śremie, a także parafia NSJ w Śremie. Zaproszono trzech gości: dra Pawła Kwasa (pedagoga, teologa, specjalistę ds. rodziny, wykładowcę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 1997 – 2000 członka Komisji Episkopatu Polski do Spraw Rodziny) Andrzeja Sowę (pedagoga, realizatora autorskich programów profilaktyki uzależnień, człowieka wyrwanego z długoletniego uzależnienia od narkotyków), dra inż. Antoniego Ziębę (współzałożyciela Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, założyciela i prezesa Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożyciela World Prayer for Life, redaktora wielu czasopism katolickich). Temat tegorocznego forum brzmiał: „Współczesne wyzwania dla rodziny”.

Prelegenci swoje wystąpienia zatytułowali: dr Paweł Kwas – „Prawidłowa komunikacja interpersonalna kluczem do budowania rodziny jako głębokiej wspólnoty życia i miłości”, Andrzej Sowa – „Rodzina jako filar w kształtowaniu tożsamości dziecka”, dr inż. Antoni Zięba „Aktualne, pilne zadania obrońców życia w Polsce”. Po wystąpieniach odbyła się krótka dyskusja panelowa.

Dwa pierwsze wystąpienia korespondowały ze sobą. Dr Paweł Kwas naszkicował teoretyczne podstawy komunikacji m. in. w rodzinie. Andrzej Sowa natomiast skupił się na praktycznej stronie tej rzeczywistości – jego wypowiedź była swoistym świadectwem z całego życia. Zgromadzeni z zapartym tchem i nieco zaskoczeni słuchali opowieści o jego bolesnych młodzieńczych latach. Te bardzo osobiste refleksje poprzetykane były często dowcipnymi dygresjami i odniesieniami – na gorąco – do wypowiedzi przedmówcy. Jasne stawało się powoli dla wszystkich, że cierpienie, ból i głupota, które stały się w przeszłości udziałem Andrzeja, przetworzone są już przez dojrzałą refleksję. A mówca – niegdyś schorowany cieleśnie i duchowo młody mężczyzna – jest już całkowicie zdrowy, jakby wyrwany z odległej koszmarnej rzeczywistości i przywrócony życiu. To spostrzeżenie okazało się chyba trafne, bo w swojej wypowiedzi Andrzej Sowa dał świadectwo uzdrowień, które potrafi wytłumaczyć jedynie bezpośrednią interwencją Bożą. Lekarze i terapeuci, analizując jego przypadek, albo rozkładają ręce, albo nazywają cudami. Więcej na ten temat można przeczytać w autobiograficznej książce „Ocalony. Ćpunk w Kościele”, którą wielu słuchaczy Forum nabyło.

Trzecie wystąpienie okazało się tylko pozornie dotyczyć spraw odległych od refleksji poprzedników. Początkowo niemało miejsca pan Zięba poświęcił bardzo konkretnym uwagom dotyczącym prawa i prawnych procedur, a także dokumentów państwowych mających bezpośredni lub pośredni związek z ochroną życia w naszym kraju. Z prostych analiz wynika np., że zapobieganie aborcji obniża… poziom śmiertelności noworodków. To, co okazało się wspólnym z pozostałymi wystąpieniami, była w wykładzie pana Zięby sprawa komunikacji. Podzielił się bowiem swoimi uwagami na temat niskiego poziomu debaty publicznej. Wskazał na konieczność korzystania z uczciwej informacji, która w wiodących w tej chwili polskich mediach jest po prostu… nieobecna. Szansą – wciąż niewykorzystaną – są media katolickie. Korzystanie z nich może w przyszłości pomóc prawdzie w dotarciu do wielu środowisk. Przestrzeń publiczna bardzo przecież potrzebuje prawdy, uczciwej debaty i rzeczowych argumentów.

Iwona i Andrzej Tomaszewscy

Współczesne wyzwania dla rodziny
7 marca 2015 r. (sobota)
Aula im. Jana Pawła II
ul. Kilińskiego 23
63 – 100 Śrem

Koszt udziału w Forum wynosi (20 zł. od osoby, małżeństwa 30).
Kwotę tę prosimy wpłacić na konto:
Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie
Bank SBL 58 9084 0003 2001 0000 1802 0001

Program:
9.30 – otwarcie Forum – powitanie Gości – ks. Kanonik Ryszard Adamczak – Kanclerz Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie,
9.45 – dr Paweł Kwas – Warszawa – „Prawidłowa komunikacja interpersonalna kluczem do budowania rodziny jako głębokiej wspólnoty życia i miłości”,
10.45 – przerwa na kawę,
11.00 – Andrzej Sowa – Bielsko Biała – „Rodzina jako filar w kształtowaniu tożsamości dziecka”,
12.30 – dr inż. Antoni Zięba – Kraków – “Aktualne, pilne zadania obrońców życia w Polsce”,
13.30 – panel dyskusyjny – podsumowanie i zakończenie Forum.

Patronat honorowy:
Jego Ekscelencja
Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Goście Forum

dr Paweł Kwas
Pedagog, teolog, specjalista ds. rodziny, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadzi szkolenia z komunikacji interpersonalnej i profilaktyki uzależnień. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencjach poświęconych rodzinie i wychowaniu. W latach 1997 – 2000 członek Komisji Episkopatu Polski do Spraw Rodziny. Ojciec 5 dzieci, dziadek 5 wnuków. Od 8 lat prowadzi wspólnie z żoną Mirosławą założoną przez siebie Akademię Rodziny. Należą do Szensztackiego Związku Rodzin.

Andrzej Sowa
Pedagog realizator autorskich programów profilaktyki uzależnień, mąż i ojciec 3 dzieci. Człowiek wyrwany z 11 letnie narkomanii.

dr inż. Antoni Zięba
Współzałożyciel Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, współzałożyciel World Prayer for Life, redaktor Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, dwutygodnika Młodzieży Katolickiej „Droga”, miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich „Wychowawca”, miesięcznika rodzin katolickich „Nasza Arka”, „Cuda i Łaski Boże”.