Menu Zamknij

II Śremskie Forum Edukacyjne

KATOLICKIE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY
Parafia Najświętszego Serca Jezusa

zapraszają na

II ŚREMSKIE FORUM EDUKACYJNE
3 MARCA 2012 r. sobota w godz. 9.30 – 14.45

Honorowy patronat objął
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki

WYCHOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE.
SZANSE I ZAGROŻENIA.”

9.30 – Otwarcie Forum – powitanie Gości – Ks. Kanonik Ryszard Adamczak

9.45 – Jan Budziaszek – Kraków – Wszystko w życiu jest łaską.

10.45 – J. Em. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz – Wrocław – wychowanie w rodzinie.

11.45 – przerwa muzyczna – Jakub Dera – fortepian – Poznań

12.00 – przerwa na kawę

12.15 – Robert Tekieli – Warszawa – Łowcy wolności, kto zagraża naszym dzieciom?

13.15 – ks. dr Bogusław Wolański – Legnica – Rola rodziny w wychowaniu do świętowania.

14.15 – Panel dyskusyjny – podsumowanie i zamknięcie Forum

14.45 – obiad

Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz – Wrocław – Urodzony na Wileńszczyznie. W 1944 rozpoczął studia
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, przeniesionym w 1945 do Białegostoku, gdzie 18 czerwca 1950 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Romualda Jałbrzykowskiego. W latach 1951–1955 kontynuował naukę na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kończąc je doktoratem z teologii moralnej i etyki. W 1959 przeniesiony do Olsztyna, gdzie był profesorem teologii moralnej i etyki w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum”.

15 grudnia 1975 mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim po zmarłym kardynale Bolesławie Kominku. Przeprowadził we Wrocławiu synod archidiecezjalny oraz Kongres Pracy, założył wiele nowych parafii. Brał aktywny udział w pracach Episkopatu Polski, zasiadając w Radzie Stałej Episkopatu, był członkiem Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Duchowieństwa, Komisji ds. Duszpasterstwa Emigracji. W latach 1977–1987 był profesorem teologii moralnej i Wielkim Kanclerzem Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu

Jan Budziaszek – Kraków – Od 1965 związany na stałe z zespołem Skaldowie. Szacuje się, że zagrał ponad 5000 koncertów. Nagrał 30 płyt, jest ponadto autorem wielu godzin muzyki na potrzeby teatru i telewizji. Jest świeckim rekolekcjonistą i autorem książek: „Dzienniczek perkusisty (część 1)”, „Dzienniczek perkusisty(Część 2)”, „Dzienniczek perkusisty – Odkrycie Ameryki”, „Królewska Droga Krzyża”, „Jan Budziaszek i Jacek Zieliński – Wielkich Polaków Modlitwy za ojczyznę”, oraz kilku książek wydanych w postaci kasety „Jan Budziaszek zaprasza do różańca”, „Do nieba idzie się”, „Medjugorski różaniec”, „Królewska droga krzyża”. Pomysłodawca koncertu „Jednego Serca, Jednego Ducha”, który odbywa się corocznie wieczorem w dniu Bożego Ciała w Parku Sybiraków w Rzeszowie. 29 czerwca 2006 został odznaczony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierza Michała Ujazdowskiego Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Ks. dr Bogusław Wolański – Legnica prezbiter diecezji legnickiej. W 2008 r. obronił pracę doktorską z teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego. Wykłada teologię pastoralną w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, jest dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Legnickiej Kurii Biskupiej oraz kieruje Referatem ds. Duszpasterstwa Rodzin. Jeden z założycieli Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli.

Robert Tekieli – Warszawa – publicysta, wydawca, redaktor, producent i dziennikarz telewizyjny oraz radiowy. Mąż Olgi, ojciec sześciorga dzieci. Autor cyklu książek:žPopularna encyklopedia New Age, Leksykonu zagrożeń duchowych Encyklopedia New Age dla chrześcijan. Redaktor strony www.newage.info.pl. Były przewodniczący Rady Programowej TVP, były dyrektor warszawskiego radia Józef. Prowadzi szeroką działalność odczytową w kraju i za granicą. Posługuje też przy jednodniowych Dniach skupienia i uwolnienia oraz wielodniowych rekolekcjach świadectwa: uzdrowienie, uwolnienie, przebaczenie. Prowadzi też poradnię chrześcijańską przy parafii św. Jana Chrzciciela Józefów k/Warszawy, oferującą pomoc w przypadkach uzależnienia od złego ducha, chorych relacji, oraz problemów i kryzysów szkolnych, małżeńskich itp.

Jakub Dera – Poznań – laureat wielu Międzynarodowych Konkursów Pianistycznych, m. in.: Konkursu im. Franciszka Liszta w Los Angeles (III nagroda) oraz 29 Międzynarodowego Festiwalu dla Młodych Muzyków w Palos Verdes (Nagroda Główna i dla największej indywidualności festiwalu).Koncertował w wielu krajach Europy i USA. Studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie i Poznaniu oraz w Azusa Pacific University w Los Angeles w ramach trzyletniego stypendium artystycznego. W czasie studiów w Los Angeles pełnił również funkcje asystenta Prof. Róży Yoder.Swój warsztat pianistyczny doskonalił podczas kursów mistrzowskich u takich pianistów jak Janusz Olejniczak, Irina Rumiancewa, Dina Yoffe, Aleksander Slobodianik, Vitaly Margulis i wielu innych.Wielokrotnie brał udział w Międzynarodowych Sympozjach i Instytutach Muzycznych jako solista i kameralista.

Nadal rozwija swoje umiejętności pianistyczne korzystając z prywatnych konsultacji u wybitnej pianistki i pedagoga Iriny Rumiancewy.