Menu Zamknij

VI Śremskie Forum Edukacyjne

Drodzy Rodzice!

Po raz szósty nasze Centrum Edukacji i Kultury wraz ze Szkołą i Parafią organizuje Śremskie Forum Edukacyjne zatytułowane „RODZINA – DOSKONAŁY WYNALAZEK BOGA.”. Chcemy w ten sposób wspólnie – nauczyciele i rodzice – pochylić się nad tym, co stanowi istotę naszego powołania, zastanowić się, jak najlepiej wychować nasze dzieci, jak przekazać im wartości, z którymi pójdą kiedyś w dorosłe życie.

Forum skierowane jest do zainteresowanych z całej Wielkopolski. Pomyślałem jednak, że byłoby z naszej strony jakimś zaniedbaniem, gdybyśmy, mając Forum „na wyciagnięcie ręki”, nie wzięli w nim udziału. W poprzednich latach w spotkaniu brało udział ok. 200 osób, także spoza Śremu. Wszyscy wyjechali zadowoleni. Liczymy również na owocne spotkanie w tym roku. Myślę, że zapewnią to goście, których zaprosiliśmy, oraz tematy, które poruszą.

Liczę na Wasz udział i jestem przekonany, że konferencje będą dla nas źródłem satysfakcji i pomogą nam w niełatwym dziele wychowania młodego pokolenia. Należy wcześniej zarejestrować się w sekretariacie szkoły (osobiście lub drogą mailową – sekretariat@kcek.pl). Więcej informacji na stronie kcek.pl w zakładce ŚREMSKIE FORUM EDUKACYJNE.

Załączam program Forum i serdecznie pozdrawiam.

ks. Ryszard Adamczak
Kanclerz Szkół

VI ŚREMSKIE FORUM EDUKACYJNE
„RODZINA – DOSKONAŁY WYNALAZEK BOGA”

20 lutego 2016 r. (sobota)
Aula Szkolna
ul. Staszica 1
63 – 100 Śrem

Koszt udziału w Forum wynosi 15 zł, możliwość zakupienia obiadu 10 zł
Kwotę tę prosimy wpłacić na konto:
Katolickie Centrum Edukacji i Kultury im. Jana Pawła II w Śremie
Bank SBL 58 9084 0003 2001 0000 1802 0001 lub w sekretariacie szkoły

PROGRAM:
10.30 – otwarcie Forum – powitanie Gości – ks. Kanonik Ryszard Adamczak
– Kanclerz Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
10.45 – mgr Maria Panz – Kraków
– Szkoła wspierająca Rodzinę. Jak budować wzajemne zaufanie i dobrą współpracę.
11.45 – przerwa na kawę,
12.00 – Ks. dr Marek Studenski – Bielsko Biała
– Miłość wychowawcza.
13.00 – Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser SAC Biskup Warszawsko-Praski
– Rodzina w służbie życia.
14.00 – Panel dyskusyjny – podsumowanie Forum Ksiądz Kanonik

mgr Maria Panz – Kraków
Jest nauczycielem matematyki oraz wychowawcą w gimnazjum. Przez wiele lat była doradcą metodycznym dla nauczycieli i wspomagała ich w podejmowaniu obowiązków dydaktycznych i wychowawczych. Zajmuje się kształceniem nauczycieli, jestem ekspertem MEN do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Autorka wielu publikacji o charakterze metodycznym i dotyczących realizacji zadań szkoły.

Ks. dr Marek Studenski – diecezja Bielsko – Żywiecka
Kapłan, pedagog, wikariusz generalny diecezji Bielsko – Żywieckiej.
Dyrektor wydziału katechetycznego diecezji. Wykładowca pedagogiki.
Od wielu lat współpracuje z Radą Szkół Katolickich.

Jego Ekscelencja Arcybiskup Henryk Hoser SAC – Biskup Warszawsko-Praski
W latach 1969-1974 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Władysława Miziołka.
W latach 1975-1996 pracował jako misjonarz w Rwandzie, pełniąc najprzeróżniejsze funkcje i stanowiska: duszpasterz, proboszcz, animator duszpasterstwa rodzinnego.
Przez kilka lat pełnił również funkcje Sekretarza Komisji Episkopatu ds. Służby Zdrowia, a następnie Komisji Episkopatu ds.. Rodziny.
W 1994 r., został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod Specjalny Biskupów dla Afryki.
24 maja 2008 papież Benedykt XVI mianował Ks. Abp. Hosera Biskupem Warszawsko-Praskim. Diecezję objął 28 czerwca 2008 roku.
W Episkopacie pełni funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, jest też członkiem Komisji Duszpasterstwa i Rady ds. Rodziny KEP.

Patronat honorowy
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski